HR Metrics and Formula တွေကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ သတ်မှတ်တွက်ချက်သလဲ မေးထားသူတွေအတွက်ပါ။ ကျွန်တော်သိတာတော့ ဒီအမျိုး(၂၈)ခုပါ ။ဒီထက်လည်းပိုနိုင်ပါတယ်။ HR Professional တွေဆိုရင် ပိုသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။

HR Metrics ဆိုတာဘာလဲ?

လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်တိုင်းတာရေးစနစ်ဆိုတာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ HR အချက်အလက်တွေကို အဓိကကျသောနေရာများကို ခြေရာခံရန် ကူညီပေးသည့် တိုင်းတာမှုများဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ လူသားအရင်းအနှီးကို ခြေရာခံသည့် တိုင်းတာရေးစနစ်ဖြစ်ပြီး သူတို့၏ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် အစပျိုးမှုများသည် လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏ အောင်မြင်မှုအပေါ် မည်မျှထိရောက်ကြောင်း တိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။ HR Metrics များကို နယ်ပယ်သုံးရပ်အဖြစ် ပိုင်းခြားနိုင်ပြီး၊ တစ်ခုစီတွင် သူတို့နှင့် ဆက်စပ်နေသော အဓိက HR တိုင်းတာမှုများအား ကိုယ်ပိုင်အစုအဝေးဖြင့် ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။

(1) Organizational Performance

(2) HR Operations

(3) Process Optimization ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ အခြေခံအားဖြင့်တော့ အောက်ပါအတိုင်း တိုင်းတာကြလေ့ရှိပါတယ်။

ဝန်ထမ်းခေါ်ယူမှုတွင်အသုံးပြုသော တိုင်းတာရေးစနစ်များ

1. Headcount- မိမိခြေရာခံနေသည့် အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိ ဝန်ထမ်း စုစုပေါင်း အရေအတွက်။

2. လူဦးရေစာရင်းများ- အသက်၊ ကျား၊ မ၊ ပညာရေးအဆင့်၊ နှင့် ကုမ္ပဏီရှိ ဝန်ဆောင်မှုကြာချိန်တို့ အပါအဝင် လုပ်သားအင်အား၏ လက္ခဏာများ။

3. အလုပ်ခန့်ရန်အချိန်- အလုပ်တစ်ခုစတင်သည့်အချိန်နှင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း(ဝန်ထမ်းအသစ်)က ကမ်းလှမ်းချက်ကို လက်ခံသည့်ကြားရှိ ပျမ်းမျှရက်အရေအတွက်။

4. လက်ခံမှုနှုန်း- ကမ်းလှမ်းချက်ကို လက်ခံသည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအရေအတွက်ဖြင့် ပိုင်းခြားထားသော အဖွဲ့အစည်းမှ တိုးချဲ့ထားသော ကမ်းလှမ်းချက် အရေအတွက်။

5. ဌားရမ်းမှု့အတွက်ကုန်ကျစရိတ် – ဝန်ထမ်းအသစ် ငှားရမ်းခြင်း၏ ပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ်။ ပြည်တွင်းနှင့် ပြင်ပ ငှားရမ်းခ နှစ်ခုလုံး၏ ပေါင်းလဒ်ကို တွက်ချက်ကာ ၎င်းတန်ဖိုးကို သတ်မှတ်ကာလတစ်ခုအတွင်း ငှားရမ်းထားသော ဝန်ထမ်းများ စုစုပေါင်းအရေအတွက်ဖြင့် ပိုင်းခြား၍ လည်းထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။

6. ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအတွက် အချိန်- ဝန်ထမ်းအသစ်များအတွက် လိုအပ်သောအချိန်သည် အဖွဲ့အစည်းအတွင်း လိုက်လျောညီထွေဖြစ်လာပြီး ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအပြည့်ဖြင့် စတင်လုပ်ဆောင်ရမည့်အချိန်။

7. New-Hire Turnover- သတ်မှတ်ကာလတစ်ခုအတွင်း အဖွဲ့အစည်းမှထွက်ခွာသော အလုပ်ခန့်သူအသစ်အရေအတွက် (ဥပမာ- ၎င်းတို့၏အလုပ်ပထမနှစ်တွင်)။

ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့် ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ တိုင်းတာရေးစနစ်များ

8. ဝန်ထမ်းစိတ်ကျေနပ်မှု- အဖွဲ့အစည်းကို အလုပ်နေရာကောင်းတစ်ခုအဖြစ် အကြံပေးမည့် ဝန်ထမ်းအရေအတွက်၊ မပေးလိုသော ဝန်ထမ်းအရေအတွက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ။

9. Total Turnover Rate- သတ်မှတ်ကာလတစ်ခုအတွင်း ကုမ္ပဏီမှထွက်ခွာသော ဝန်ထမ်းအရေအတွက်ကို ပျမ်းမျှဝန်ထမ်းများ စုစုပေါင်းအရေအတွက်ဖြင့် ပိုင်းခြားပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းတန်ဖိုးဖြင့် ညွှန်ပြထားသောကြောင့် ဒဿမကို 100 ဖြင့် မြှောက်ပါသည်။

10. Voluntary Turnover Rate- အဖွဲ့အစည်းမှ မိမိဆန္ဒအလျောက်ထွက်သွားသော ဝန်ထမ်းများ အပါအဝင် လည်ပတ်နှုန်း။

11. Talent Turnover Rate- အဖွဲ့အစည်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံးနှင့် အလားအလာအမြင့်ဆုံး ဝန်ထမ်းများကြားတွင် လည်ပတ်နှုန်း။

12. Retention Rate- လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှုန်းနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီး၊ သတ်မှတ်ကာလတစ်ခုအတွင်း အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ကျန်ရှိနေသော ဝန်ထမ်းအရေအတွက်ကို ဝန်ထမ်းစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဖြင့် ပိုင်းခြားထားခြင်း။

13. မန်နေဂျာတစ်ဦးလျှင် ထိန်းထားမှုနှုန်း- တစ်ဦးချင်းအသင်းအဖွဲ့များနှင့် မန်နေဂျာများက ပိုင်းခြားထားသော ထိန်းသိမ်းမှုနှုန်း။

Time Tracking တွင်ပြုလုပ်သောတိုင်းတာရေးစနစ်များ

14. ပျက်ကွက်မှုနှုန်း- ခွင့်ပြုထားသော PTO မပါဝင်ဘဲ သတ်မှတ်ကာလတစ်ခုအတွင်း ဝန်ထမ်းများ ပျက်ကွက်သည့် ပျမ်းမျှရက်အရေအတွက်၊

15. မန်နေဂျာတစ်ဦးစီမှ ပျက်ကွက်မှုနှုန်း- အဖွဲ့များနှင့် မန်နေဂျာတစ်ဦးချင်းအလိုက် ပျက်ကွက်မှုနှုန်း။

16. အချိန်ပိုနာရီများ- သတ်မှတ်ကာလတစ်ခုအတွင်း ဝန်ထမ်းများမှ အလုပ်လုပ်သော အချိန်ပိုနာရီအရေအတွက်။ ဒါကိုဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းအလိုက် ခွဲခြမ်း၍ ပျမ်းမျှကိန်းဂဏန်းအဖြစ် တွက်ချက်နိုင်ပါသည်။

ဝန်ထမ်းတန်ဖိုးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုင်းတာသောစနစ်

17. စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အလားအလာ- ဝန်ထမ်းများအား သူတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အလားအလာအဆင့်များအလိုက် အမျိုးအစားခွဲထားသော ဘောက်စ်ကိုးခုပါ စွမ်းဆောင်ရည်တိုင်းတာရေးစနစ်။

18. ဝန်ထမ်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်- ကိုယ်ပိုင်အကဲဖြတ်မှုများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများ၊ မန်နေဂျာအကဲဖြတ်မှုများ သို့မဟုတ် သုံးခုစလုံး၏ပေါင်းစပ်မှုမှတစ်ဆင့် ရရှိသည့်အတိုင်းအတာများ။ ၃၆၀ အကဲဖြတ်မှု့ဟု အပြောများကြပါတယ်။

19. ပန်းတိုင်ခြေရာခံခြင်း- ပန်းတိုင်ခြေရာခံခြင်းပါ၀င်သည့် စွမ်းဆောင်ရည်စီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုမှတဆင့် ဒီတိုင်းတာရေးစနစ်သည် ဝန်ထမ်းများသတ်မှတ်ထားသောပန်းတိုင်များ၊ ပိုမိုကြီးမားသောအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာပန်းတိုင်များသို့ ချိတ်ဆက်ပုံ၊ ဝန်ထမ်းများ၏ရည်မှန်းချက်များပေါ်ရှိ တိုးတက်မှုများကို စောင့်ကြည့်ပေးခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။

20. ကုမ္ပဏီစွမ်းဆောင်ရည်- ဝန်ထမ်းများသည် အဖွဲ့အစည်းအတွင်း မည်မျှပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့် တန်ဖိုးထားမှုကို ခံစားရပုံတို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်။

21. ဝန်ထမ်းတစ်ဦးလျှင် ဝင်ငွေ- ဝန်ထမ်းစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဖြင့် ပိုင်းခြားထားသော အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း ရရှိသည့် စုစုပေါင်းဝင်ငွေပမာဏ။

လေ့ကျင့်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် တိုင်းတာသောစနစ်များ

22. ဝန်ထမ်းတစ်ဦးလျှင် လေ့ကျင့်ရေးစရိတ်- အဖွဲ့အစည်း၏ လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများနှင့် အစီအစဉ်များ၏ စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကို ဝန်ထမ်းအရေအတွက်ဖြင့် ပိုင်းခြားထားသည်။

23. Training Completion Rate – ပေးထားသော သင်တန်း/အစီအစဉ်ကို ပြီးမြောက်သည့် ဝန်ထမ်းအရေအတွက်၊ စုစုပေါင်း ဝန်ထမ်းအရေအတွက်ဖြင့် ပိုင်းခြားပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုရရန် ဒီတန်ဖိုးကို 100 ဖြင့် မြှောက်ပါသည်။

24. ပြီးမြောက်ရန်အချိန်- ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် ပေးအပ်ထားသော သင်တန်း သို့မဟုတ် အစီအစဉ်တစ်ခု ပြီးမြောက်ရန် အချိန်ပမာဏ။

25. လေ့ကျင့်ရေးထိရောက်မှု- လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များအတွက် အောင်ချက်/ကျရှုံးမှုနှုန်းကို ထုတ်ပေးသည့် အကြိုစမ်းသပ်မှုများ သို့မဟုတ် အကဲဖြတ်မှုများအပါအဝင် နည်းလမ်းများစွာဖြင့် တိုင်းတာနိုင်သည်။

HR Service & Software တွင် တိုင်းတာသောစနစ်

26. HR Professionals to Employees အချိုး- HR အဖွဲ့တွင်ရှိသော HR ပညာရှင်တစ်ဦးလျှင် အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိ ဝန်ထမ်းအရေအတွက်။

27. ဝန်ထမ်းတစ်ဦးစီ၏ HR ကုန်ကျစရိတ်- HR လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများတွင် အဖွဲ့အစည်းမှသုံးစွဲသည့် စုစုပေါင်းပမာဏကို အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိ ဝန်ထမ်းစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဖြင့် ပိုင်းခြားထားပါသည်။

28. HR Software Employee Participation Rate- အဖွဲ့အစည်း၏ HR ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို တက်ကြွစွာအသုံးပြုသော ဝန်ထမ်းအရေအတွက်၊ အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိ ဝန်ထမ်းစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဖြင့် ပိုင်းခြားထားပါသည်။

Formula ကတော့ (၂၀) ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအပေါ်မူတည်ပြီးလည်း အသုံးပြုပုံတွေ ကွဲပြားခြားနားတာတွေရှိနိုင်ပါတယ်။

Metric Formula

Absence rate: # days absent in month ÷ (average # of employees during a month x # of workdays)

Benefit or program costs per employee: total cost of employee benefit/program ÷ total # of employees

Benefits as a percent of salary: annual benefits cost ÷ annual salary

Compensation as a percent of total compensation: annual salary ÷ total compensation (salary + benefits + additional compensation)

Compensation or benefit revenue ratio: compensation or benefit cost ÷ revenue

Cost per hire: recruitment costs ÷ (compensation cost + benefits cost)

Engagement or satisfaction rating: percent of employees engaged or satisfied overall or with a given aspect of the workplace

Percent of performance goals met or exceeded: # of performance goals met or exceeded ÷ total # of performance goals

Percent receiving performance rating: # of employees rated under a given score or rating on their performance evaluation ÷ total # of employees

Revenue per employee: revenue ÷ total # of employees

Return on investment (ROI): (total benefit – total costs) x 100

Time to fill (average): total days taken to fill a job ÷ number hired

Training/development hours: sum of total training hours ÷ total # of employees

Tenure: average # of years of service at the organization across all employees

Turnover (annual):.. # of employees exiting the job during 12 month period ÷ average actual # of employees during the same period

Turnover costs: total costs of separation + vacancy + replacement + training

Utilization percent: total number of employees utilizing a program/service/benefit ÷ total number of employees eligible to utilize a program/service/benefit

Workers’ compensation cost per employee: total workers compensation cost for year ÷ average number of employees

Workers’ compensation incident rate: (number of injuries and/or illnesses per 100 full-time employees ∕ total hours worked by all employees during the calendar year) x 200,000

Yield ratio: percentage of applicants from a recruitment source that make it to the next stage of the selection process.

Source : ERC: Making Workplaces Great./ Sprigghr

#dr_yin

#Business_Consultant

အသေးစိတ်သိချင်သူများအနေဖြင့် HR Professional တွေကိုမေးပါ။